Languages / Jeziki:
English
Deutsch
Italiano
Hrvatski
Srpski


Odvetnik je pravni strokovnjak, katerega edino in izključno vodilo je po svojih najboljših močeh varovati koristi in interese stranke.

Vse, kar mu je stranka zaupala, mora varovati kot strogo tajnost. Svoje delo opravlja kot svoboden poklic, samostojno in neodvisno, na osnovi znanja, spoznanj in izkušenj.

Odvetnik ne zastopa strank le v postopkih pred sodišči, kar je v današnjem času poenostavljeno prepričanje, temveč pogosto svetuje strankam—še preden spor pride pred sodišče—v postopkih pred zavarovalnicami in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami, s čimer lahko s kar najmanj stroški prepreči nastanek spora ali reši sporno pravno razmerje ter svoji stranki prihrani denar, čas in skrbi.

Odvetnik v nasprotju z vedno večjim številom gospodarskih družb z omejeno odgovornostjo ter samostojnih podjetnikov posameznikov in drugih fizičnih oseb, ki z nizko ravnijo pravnega znanja nudijo različne pravne storitve dvomljive kakovosti po visokih cenah, svoje delo opravlja kvalitetno, strokovno in je zanj tudi odgovoren stranki.

Zato je s stališča posameznika koristno poiskati pomoč odvetnika vedno, kadar se znajde v življenjski situaciji, ki v njemu zbuja dvome ali negotovost glede njegovih pravic ali obveznosti ter kadar želi preveriti pravilnost svojih stališč o določenem vprašanju.


Glavni trg 14, 8000 Novo mesto   |   tel: 07 3376390   |   fax: 07 3376392